Tamamlanmış Projeler

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

PROJENİN ADI

 YIL

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Bakterilerin Yeni ve Ucuz Floresan Yöntemlerle İzlenmesi ve Patojenitelerinin Engellenmesi

2016

Dr.Öğr.Üyesi. Sündüs Erbaş Çakmak

Organik Güneş Pilleri için Tiyenil-Bodipy Molekülünün Tasarımı, Sentezi ve Güneş Pili Oluşturulması

2017

Dr.Öğr.Üyesi. Yusuf Çakmak

Arabidopsis Thaliana Yağ Asiti Desaturaz 2 (fad2) Geninin Epigenetik Regülasyonu ve Epigenetik Mutantların Yağ Asiti Kompozisyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2017

Doç. Dr. Çağla Altun Sönmez

Aflatoksin B1 (AFB1) Tespiti için Silika Nanoparçacık Tabanlı Lateral Flow Test Platformunun Geliştirilmesi

2017

 Doç. Dr. Mahmut Deniz Yılmaz

Probiyotik Lactobacillus rhamnosus’un Peynir Altı Tozu İçinde Enkapsülasyomu ile BİYO-PAST Üretimi ve Yoğurtta Kullanımı

2017

Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel

Bacillus Thrungiensis Var. Kurstaki HD-73 Suşunun Üretim Koşullarının Konvansiyonel Büyüme Ortamında Optimizasyonu

2017

Doç. Dr. Kıvanç Bilecen

Mikroalglerde Antioksidan Aktivitenin Araştırılması

2017

Arş. Gör. Onur Bulut

Konya Ekolojik Koşullarında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Gen Kaynaklarının Korunması Üzerinde Çalışmalar

2017

Prof. Dr. Menşure Özgüven

Nane (Mentha L.) Türlerinin Konya Ekolojik Koşullarında Endüstriyel Potansiyellerinin Belirlenmesi)

2017

Prof. Dr. Menşure Özgüven

Türkiye de Yetişen Cistus Türlerinin Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi ve Gıda Sektöründe Doğal Katkı Olarak Kullanılabilirliğinin Arş.

2017

Prof. Dr. Münevver Sökmen

Aromatik Bitki Ekstre ve Yağlarının Et Ürünlerinin Raf Ömürlerinin Üzerine Etkilerinin Araştırılması

2017

Dr.Öğr.Üyesi.Ayça Gedikoğlu

Yeni Tip Ağartıcı Nanokatalizörü Olarak Geçiş Metali Şelatlı Biyopolimer-Nanosilika Hibrit Sistemlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Etkinliklerinin Ölçülmesi

2017

Arş. Gör. Merve Yurdakul

Yumurta kabuğu Atıklarının Alg Katkılarla Zenginleştirilerek, Bitki Beslemede Değerlendirilmesi

2017

Dr. Öğr. Üyesi Handan Ertürk

Derin Öğrenme Metotları ile Robot Kol Hareket Prosedürlerinin Otonom Olarak Öğrenilmesi

2017

Dr. Öğr. Üyesi Burak Yılmaz

Amilaza Duyarlı Nanopestisit ve Sinek Popilasyonlarına Etkisi

2018

Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp

Otomatik Çapalama İçin Derin Öğrenme Metodları ile Yabani Ot Tespit ve Bölütleme

2018

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Arıcan

Çörek Otu (Nigella savita),Susam (Sesamun inducum),Keten (Linum usitatissimum), Üzüm Çekirdeği (Vitis vinifera),Nar Çiçeği (Punita granatum), Aspir (Carthamus tinctoris) Yağlarının Kalite Özelliklerinin Arş.

2018

Ar-Ge Uzm. Alp Özgüven

Lavanta (Lavandula angustifolia ve lanavdula intermedia), Nane (Mentha piperita), Melissa (Melissa officinalis),Adaçayı (Salvia officinalis ve Salvia fruticosa),Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) ve Kekik (Origanum ve Thymus spp.), Yağlarının Kalite Özelliklerinin Arş.

2018

Ar-Ge Uzm. Ayşe Özdaş

Biberiye ve Benzeri Bitkilerden Değerli Kimyasalların Elde Edilmesi ve Gıda Sektöründe Doğal Katkı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

2018

Prof. Dr. Atalay Sökmen

Çevre Dostu Tarım Tekniklerinin Benimsenmelerinde Risk ve Bilgi Kaynaklarının Etkilerinin Belirlenmesi

2018

Doç. Dr. Haluk Gedikoğlu

Probiyotik ile Zenginleştirilmiş Yenilebilir Kaplama Geliştirilmesi ve Çilek Üzerinde Uygulanması Projesi

2018

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Sultan Özdemir

Ev Sineği (musca domestica) popülasyonlarında önemli gıda patojenlerinden olan staphylococcus aureus taşıyıcılığının ve izole edilen suşların virulans özelliklerinin belirlenmesi

2019

Ar-Ge Uzm. Mert Sudağıdan

Sivrisinek ve ev sineği mücadelesinde kullanılan insektisitlerin patojen bakteriler üzerindeki inhibisyon özelliklerinin araştırılması" Projesi

2019

Ar-Ge Uzm. Hakan Eligül

İmalat Sanayide Faaliyet Gösteren İşletmelerin Endüstri 4.0’a Geçiş Süreci Üzerine Bir Anket Çalışması” Projesi.

2019

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarı

Peynir Altı Suyundaki Bazı Patojenlerin Büyüme Sınırlarının Belirlenmesi

2019

Prof. Dr. Sencer Buzrul

Alzheimer Hastalığına Yönelik Biyobozunur Materyaller Kullanılarak  Mitokondri Hedeflemeli İlaç Geliştirilmesi

2019

Doç. Dr. Mahmut Deniz Yılmaz

Peptit-Dnaoligo Nanofiberi İçeren Kitosan Nanokapsüllerin Karakterizasyonu

2019

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sezlev Bilecen

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Hindistan Cevizi Yağının Kimyasal Bileşiminin İncelenmesi

2019

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Aytaç

Gıda Katkı Maddelerinin Protein ve Fenolik Bileşenlerle Etkileşiminin İncelenmesi

2019

Dr. Öğr. Üyesi Gonca Bilge

İnsan Deri Fibroblast Hücrelerinde Biyoaktif Peptid-ASO Nanofiber Yüklü Kitosan Nanokapsüllerinin Sitotoksik Etkisinin Araştırılması

2019

Arş. Gör. Esra Yetişgin

Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Uçucu Yağ ve Ekstraktlarının Bezelye Bakteriyel Yaprak  Yanıklığına (Pseudomonas Syringae Pv. Pisi) Antibakteriyel Etkilerinin Araştırılması

2019

Arş. Gör. Mustafa Alparslan Umarusman

Kefir İçeriğindeki farklı bakterilerin kefir biyofilmleri üzerine etkilerinin araştırılması

2019

Doç. Dr. Kıvanç Bilecen

Besin kısıtlamasının yüksek sıcaklığa dayanıklı yeşil mikroalg Scenedesmus sp. nin yağ asidi kompozisyonu üzerine etkileri

2019

Doç. Dr. Çağla Sönmez

Antifibrotik Özellikleri Olan Peptit Nanofiberlerin Sentezlenmesi

2019

Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan Gülseren

Fungal Poliketidlerin Bitki Patojenlerinin Biyofilm Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması

2019

Arş. Gör. Aylin Gazdağlı

Mikroalg Kullanarak Gümüş Nanoparçacıkların Yeşil Sentezi ve Antibakteriyel Aktivilerinin Araştırılması

2019

Arş. Gör. Onur Bulut

Badem Sütü ve Badem Sütlü Kahveli İçecek Üretimi

2019

Arş. Gör. Cansu Leylak

Sütte Clostridium Tyrobutyricum Bakterisinin Moleküler Teknikle Tayini

2019

Ar-Ge Uzm. Selçuk Aytören

Pisagor Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak En  Uygun Bakım Stratejisinin Seçilmesi: Bir Gıda İşletmesinde Uygulama

2020

Dr. Öğr. Üyesi  Beyzanur Çayır Ervural

Mikroalglerin uzun süreli saklanabilmesi ve stoklanabilmesi için soğukta saklama (cryopreservation) yöntemlerinin geliştirilmesi

2020

Dr. Öğr. Üyesi Handan Ertürk

Şeker pancarı tohumlarında priming uygulamalarının fide kalitesi ve performansı üzerine etkileri

2020

Prof. Dr. H. Özkan Sivritepe

Antisens oligonükleotit-Nanofiber Yüklü Nanokapsüllerin Kolajen-tip 1 Ekspresyonu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

2020

Dr. Öğr. Üyesi Gülcihan Gülseren

Toptan elektrik piyasasında piyasa gücünün ve santral yatırımlarının incelenmesi

2020

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurucu

CTGF antisens oligonükleotit’in etkinliğinin incelenmesi

2020

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sezlev Bilecen

Antimikrobiyal peptitlerin helicobacter pylori üzerindeki etkilerinin incelenmesi

2020

Arş. Gör. Esra Yetişgin